Polish

Kontakt

Patentujemy metody łączeń i otwierania pojemników homogenicznych

Patentujemy metody łączeń i otwierania pojemników homogenicznych

Patentujemy metody łączeń i otwierania pojemników homogenicznych

80

Zarejestrowanych wzorów przemysłowych
Zarejestrowanych wzorów przemysłowych

12

Wynalazków konstrukcyjnych
Wynalazków konstrukcyjnych

USA, EU, Azja

Udzielone patenty

60

Krajów objętych ochroną patentową

7

Międzynarodowych zgłoszeń patentowych

USA, EU, Azja

Patents granted
Udzielone patenty

60

Krajów objętych ochroną patentową

7

Międzynarodowych zgłoszeń patentowych

Metody łączenia
szybka implementacja na liniach rozlewniczych

Opatentowaliśmy efektywne metody łączenia wieczek i pojemników z PET

Clamping

Clamping

Clamping

Połączenie wieczka z pojemnikiem za pomocą nacisku mechanicznego

Ultradźwięki

Ultradźwięki

Ultradźwięki

Połączenie wieczka z pojemnikiem za pomocą ultradźwięków

Połączenie wieczka z pojemnikiem za pomocą ultradźwięków

Połączenie wieczka z pojemnikiem za pomocą ultradźwięków

Mechanizmy otwierania
bezpieczeństwo i wygoda konsumentów

Nasze patenty obejmują różnorodne mechanizmy wielokrotnego otwierania i zamykania wieczek

Przesuwne

Przesuwne

Przesuwne

Dwukierunkowy suwak przód/tył

Obrotowe

Obrotowe

Obrotowe

Mechanizm rotacyjny prawo/lewo

Mechanizm rotacyjny prawo/lewo

Mechanizm rotacyjny prawo/lewo

Naciskalne

Naciskalne

Naciskalne

Otwieranie wieczek poprzez nacisk

Otwieranie wieczek poprzez nacisk

Otwieranie wieczek poprzez nacisk

Podnoszone

Podnoszone

Podnoszone

Zamknięcia podnoszone i upuszczane

Stworzyliśmy pierwsze na świecie opakowania do napojów, w 100% wykonane z PET, wielokrotnie zamykane i otwierane, bez elementów odrywalnych.

ReEnd Sp. z o. o.

Dworcowa 152

64-120 Krzemieniewo

+48 660 535 616

hello@reend.pl

VAT: 6972311452

REGON: 302680432

KRS: 0000499879

Kapitał zakładowy: 6 mln zł

© 2024 With ❤️ to ♻️

Stworzyliśmy pierwsze na świecie opakowania do napojów, w 100% wykonane z PET, wielokrotnie zamykane i otwierane, bez elementów odrywalnych.

ReEnd Sp. z o. o.

Dworcowa 152

64-120 Krzemieniewo

+48 660 535 616

hello@reend.pl

VAT: 6972311452

REGON: 302680432

KRS: 0000499879

Kapitał zakładowy: 6 mln zł

© 2024 With ❤️ to ♻️

Stworzyliśmy pierwsze na świecie opakowania do napojów, w 100% wykonane z PET, wielokrotnie zamykane i otwierane, bez elementów odrywalnych.

ReEnd Sp. z o. o.

Dworcowa 152

64-120 Krzemieniewo

+48 660 535 616

hello@reend.pl

© 2024 With ❤️ to ♻️